bartul
bartul
hipi o bartulu v

Jeman jednega prijate'ja, a jemat pravega prijate'ja velika je stvar. Prati me on cili život, uvik je uzame, uvik je spreman priskoćit, pomoć, dat ruku oli pametan savit. A za se ništa ne traži, nima morbini i ni razvicjan, nikad mu ništa ne triba.

Smišan van je ti moj prijatej, pari ka nacrtan. Jema kus nosa, marinersku kapu, brke i bradu, majicu na rige, stare trikvarta gaće a gre bez postoli. Govori po spliski pa ga je lako razumit. Ime mu je Bartul, a prijateji ga zovu - eee, Bartule.

Voli sist na siku oli đigu, bacit tunjicu, drago mu je prođirat po Rivi vidit svit. Kurjož je, oće vidit šta jema na Peškariju, pošto kukumari na Pazar. Jema i on svoje prijateje, dragi svit, juski. Zna i popit žmul vina, pojist dvi ribice, zaigrat sa judima na briškulu i trešete, a nisu mi ni balote mrske. I

mali-pas

nikad mu ni priša, uvik jema vrimena za drugega.

Jema i maloga pasa, ma to ni pas plave krvi sa pedigrejon, to van je obični, naš domaći pas.

palma

Našli smo se kad san bi študent i odonda mi je uvik pri ruci. Puno mi je pomoga priživit siromašne študentske dane, ni bi široke ruke, ali je dava koliko je moga. Posli me je pratija di san god iša. Do kolina u snigu drča je sa puškon i kacigon na straži u Pančevo. Baca je parangale i mrižice po pustinji uz Eufrat, bordiža gajeton oli vesla batelinon kroz pržinu ka pravi kapetan, ribar, kako je kad tribalo. Zanamisto mene čestita je mojin prijatejima rođendane, spašava kad ni bilo pinez za skupe poklone i dare.

A veliki je zajebant, uvik ništo spušta umeko, ka da neće, odrebata, od šponde, ali uvik je to brez malicije, brez da se koga uvridi, svaka mu je na mistu. Ne zajebaje redikule ni betežne, cotave, čorave oli gobave, vengo one bahate, pripametne, napuvane, rolekse, pune sebe.
Kad neznan šta ću reć, on zna, govori zanamisto mene.

Vidin ga na starin crtežiman i karikaturaman, a u zanje vrime najčešće u zrcalo...

potpis