bartul
bartul
knjiga2
strip1

”Ako se spakovana slova i riči zovedu - knjiga, onda je ovo šta družite u ruci višje ka jedna slikovnica, oliti-stripovnica. Dakle, ova stripovnica je samo reprint Bartula, koji je ka karikatura - kratki strip u 4 okvira, redovno objavljivan u humorističnom prilogu Slobodne Dalmacije - Pometu, od 16.08.1972. pa do 19.10.1974. Ukupno je objavljeno 109 komada, koji su stivani u ovi libar ka nika retrospektiva. Neke su teme i danas, posli višje od 35 godin, nažalost još uvik aktualne (navala auti i furešti, mentalitet bahatosti, mediji...). Ali ipak ne triba se predat brez borbe.

Kako Bartulu još ni zadrćala ruka, na kraju je i par rebatajica iz 21. vika.”

knjige-bartu2l