Page 12 - Rječnik

Basic HTML Version

spli’ska rič
A-8- E.Š.A.
ARMADURA
- skela oko objekta pri gradnji (broda ili
građevine): - građevinska oplata
ARMAT
- opremiti brod potrebnom opremom (veslima,
jedrima, mrežama...)
ARMATUR
- brodovlasnik, brodar
ARMAVAT
- opremati brod
ARMATURA
- oprema, ono što omogućava funkciju (željezo
u betonu, slavine kod kade...)
ARMERUN
- ormar
ARMIŽ
- privez za barku ili brod
ARMIŽAT
- privezati (brod u luci), sigurno ga vezati
ARMONIKA
- vrsta glazbenog instrumenta, harmonika
ARMONIJA
- harmonija, sklad, sloga
ARŠ!
- uzvik tjeranja (magarca), e
ARTI, ARTIJA
- pribor (za ribolov), ribarska oprema
ARTIŠTA
- zanatlija, obrtnik, artizan, umjetnik
ARZELINKA
- vrsta voća iz roda šljiva, okruglog ploda,
vinika
ASPALATOS
- jedno od starih naziva za Split. Po nekim
teorijama (
G.Novak, F.Bulić, Lj
.
Karaman
...)
grad
Split
je dobio naziv prema grčkom nazivu
biljke koje je ovdje bilo u izobilju -
aspalathos
(nije točno definirana koja je to biljka!).
Navodno je na položaju današnjih
Špalacjuna
postojalo i ilirsko-grčko (isejsko) ribarsko
naselje
Aspalathos
u III st. p.n.e. (ni to do
danas nije naučno potvrđeno!). Kroz povijest
ćešće se javlja ovaj naziv -
Aspalato
- u
zapisima sv. Jeronima,
Aspalato
ili
Spalato
-
Prosper Akvitanski,
Aspalathon
- Konsatin
Porfirogenet (948-952).