Page 13 - Rječnik

Basic HTML Version

spli’ska rič
A-9- E.Š.A.
Prema vjerojatnijoj teoriji (
Miroslav Pera
) to
je grčki oblik originalnog latinskog naziva (iz
1. stoljeća) naselja
Spalatum
- što znači
iskolčeno polje
ili
polje označeno kamenim
palama
(nakon gušenja ilirskih ustanaka
Salona
kao glavni grad rimske provincije
Dalmacije
vršila je kolonizaciju, romanizaciju
i naseljavanje
Dalmacije
,
splitsko
polje
je bilo
parcelizirano, zemljište razdijeljeno kamenim
međašima (
salonitanska
centurijacija
kao i oko
skoro svih većih rimskih gradova) na pravilne
kvadrate - dužina stranice oko 700 metara, a
zemlja se davala vojnicima, ratnim veteranima
rimskih legija (VII i IX legija) kao nagrada za
vjernost.
ASTI
- uzrečica kao znak čuđenja -vidi, gle (
asti
ga
)
ASTI
- dio psovke (
asti
miša!
asti
ga mande!
)
ASVALT
- asfalt
- as (igrača karta br. 1)
- prvak, majstor, broj 1
- jedinica, ocjena u školi
AŠAŠIN
- lopov, zločinac, ubica
A, ŠI
- a da, kako da ne, nikako
AŠIŠTAT
- paziti, njegovati, čuvati, pomagati, asistirati
AŠIŠTENCA
- asistencija, pomoć
AŠIŠTENT
- pomoćnik, suradnik
AŠKAR
- propalica, nitkov
AŠPERAT
- slobodan u komunikaciji, otvoren
AŠPERT
- oprezan, budan
AŠTA
- držalo, koplje, drvo na kojem se vije zastava
-
statva na provi ili na krmi broda