Page 180 - Rječnik

Basic HTML Version

spli’ska rič
M -17- E.Š.A.
MODRAC, MODRUJ
- vrsta građevnog kamena od kojeg
su građene vanjski zidovi kuća, sivo-plave
boje
MODRUJ
- vrsta morske ribe, modrak, tragalj, iz roda
girovki - centra canthidae (Maena maena L.)
MOGUJSTVO
- mogućnost, moć
MOL
- vrsta morske ribe iz roda bakalara, porodica
mekušaca-gadidae (Gadus merlangus L.), boja
pepeljasto srebrena sa nijansama zlatkastog,
trbuh srebrenobijel, duž. do 80 cm, tež. 1 kg,
srednja lovna 10 dkg, živi na muljevitom dnu,
meso vrlo cijenjeno, bijelo lako probavljivo
bez osobito masnoće, sprema se
na juvu
ili
pećen -
pišmol
MOLAJ
- pusti (
molaj
me smiron)
MOLAT, MOLAVAT
- pustiti, puštati, ostaviti, ostvaljati
MOLETA
- brusač noževa
MOLETE
- alatka od presavijenog željeznog profila -
štipaljka za rad oko otvorenog ognja (kamina i
komina), žarač
MOLIN
- molim
MOMAK
-
mladić
MOMAK
- sluga u polju
MONA
- naziv za ženski spolni organ
MONA
- budala, glupan
MONADA
- pizdarija, glupost , budalaština
MONARKIJA
- monarhija, kraljevina
MONCI
- momci
MONFRINA
- starinski splitski ples (
monfrina prežunera,
žiger, kanarina, pajacet, kontra danca
)
MONTURA
- uniforma, odora
MONTURAN
- uniformiran, odjeven u odoru