Page 181 - Rječnik

Basic HTML Version

spli’ska rič
M -18- E.Š.A.
MORA’ĆU
- morati ću
MORAST
- crnomanjast
MORBIN
- obijest, prohtjev
MORE
- može (
more
o’ma letit umore
)
MOREDU
- mogu
MORETA
- maska, krinka, obrazina
MORETINA
- crnjomanjasta žena, crnka
MOREN, MOREŠ
- mogu, možeš
MORENLI, MORELIN?
- mogu li?
MOREMOLI, MORELIMO?
- možemo li?
MORIJA
- epidemija bolesti (koja ubija, mori)
MORINA
- staroslavensko vjerovanje u nestvarno biće,
noćnu moru, prema vjerovanju djevojka koja
se predala vragu i koja noću mori ljude u snu i
uzima im dah, kada se uda postane vještica,
kao odbrana od
morine
ostavljala se metla iza
vrata
MORIT
- ubivati, mučiti, uništavati
MORLAKO
- pogrdni naziv za stanovnika dalmatinske
Zagore (crn+Vlah), nekada naziv za stočare
dinarskog kraja
MORNARSKA BOLEST
- spolna bolest, gonoreja
MORO
- ukras, nakit sa figuricom crnog Arapina
MORO
- crnac, crni
MORO, MORA
- crnomanjast, crnomanjasta
MORSKA ZVIZDA
- vrsta morske životinje (Asteroidea),
morski križ, križalina, križar, križolina, divj
obotnica, zvizdina, pizda
MORŠA
- alatka za stezanje predmeta koji se obrađuju,
škripac, škrip, stezaljka
MORTO
- mrtvo
MOSUR
- zgusnuta ili zaleđena tekućina koja visi