Page 182 - Rječnik

Basic HTML Version

spli’ska rič
M -19- E.Š.A.
MO’Š, MOREŠ
- možeš
MOŠA
- pokret, gesta, varka pokretom,
finta
MOŠTARDA
- slatko-papreni prilog nekom slanom jelu
(divljač, tuka), srebrena posudica s žličicom i
tim umakom
MOŠUN
- komarac
MOT
- način, mig, kretnja, gesta, pokret dijelom
tijela
MOTAT
- namotavati konop ili konac
- vrtiti se unaokolo
MOTAT, MOTAVAT
- praviti geste
MOTIKA
- poljoprivedna alatka za zgrtanje zemlje,
trokutasti trnokop, željezno oruđe na drvenoj
dršci sa jednom trokutastom oštricom,
pogodna za obradu zemlje u krškim terenima
MOTORBIČIKLETA
- motocikl, motorbicikla
MOTORIN
- mali motor
- brodica sa vanbrodskim motorom
MOTOVILO
- komad drva ili pluta za namatanje konopca
ili tunje
MOVIT
- pokrenuti, pomaknuti, ubrzati (
movi se višje)
MOŽJANI
- mozak, možđani
MRAVINAC
- vrsta eteričnog ljekovitog bilja, origano,
divlji mažuran, vranilova trava (Origanum
vulgare L.)
MRCI
- mrtvaci
MRČINA, MRAČINA
- mrak, tama
MRČIT
- šarati, brčkati
MRDAV
- namrgođen
MRIŽA
- mreža; - ribarske mreže su:
- potezače (migavice, grip, šabakun)