Page 217 - Rječnik

Basic HTML Version

spli’ska rič
P -7- E.Š.A.
PASAT
- proći uz nešto, mimoići
PASAT
- otići, otputovati
PASAT
- prikladno odgovarati, pristajati (
taman mi
paše
)
PASEĐA
- dječja hodalica
PASEĐATA, PAŠEĐATA
- šetnja
PASEĐATI, PAŠEĐATI
- prolaznici
PASEĐAVAT, PAŠEĐAVAT
- šetati
PASTI
-
asti
, uzrečica kao znak čuđenja (vidi, gle)
PASTRUJ
- vrsta kamena vađenog u splitskim
kamenolomima –
kavama, vrlo tvrdi kamen i
kao takav nepodesan za obrađivanje
PA'Š
pa ćeš
PAŠ
- korak
- hvat, sežanj, dužina koju čovjek zahvati
raširenih ruku, stara mjera za dužinu
(venecijanski
paš
1,73), cca 8
pedaja
ili
5,5
stopa,
mletačka stopa
34,77cm ili 10
mletačkih
palaca
(3,477 cm),
mletački lakat
68,339 cm
PAŠA
- način hranjenja domaćih životinja koje pasu
travu (
gren
u pašu
sa kozan
)
PAŠABRODA
- cjediljka,
procidača
PAŠAĐ, PAŠAJ
- prolaz, prelijetanje ptica
PAŠAJICA
- čelični svornjak sa navojem i maticom, drži
oplatu na pravilnom odstojanju ili spaja
oplate, grede i rebra na brodu, spojka,
slobodan prolaz kroz nešto
PAŠAMAN
- rukohvat na ogradi (stepenica)
PAŠANAC
- muž ženine sestre
PAŠAPORTO, PAŠAPORAT
- putovnica, pasoš