Page 218 - Rječnik

Basic HTML Version

spli’ska rič
P -8- E.Š.A.
PAŠARA, PASARA
- vrsta manje brodice oštrog pramca i
široko odsječene krme, služi za sportsko
ribarenje i jedrenje, vozi na vesla i jedno
jedro, nestabilna i slabo vozi, nosivost do 1 t,
dužine 3-6 metara
PAŠARELA, PASARELA
- prolaz, mostić za prolaz
PAŠARETA
-
vrsta slatkog osvježavajućeg pića
PAŠARINA
- procjep u živoj stijeni kamenoloma, žljeb u
kamenu širine raširenih ruku a dubine i do
nekoliko metara, kako bi se drvenim klinovima
odvojila jedna
feta
kamena velikih dimenzija
PAŠARIN
- tanko uže omotano oko lantine kad se jedro
savije
PAŠARUN
- oveća
barka
8-10 m, tipa
pasare
PAŠATENPO
- razonoda
PAŠĆE
- pas
PAŠICA
- platno široko 18 cm tkano od debljeg
pamuka na
sukansku
(na 4 nita) bijele, crvene
ili modre boje, služilo za izradu povoja za
novorođenčad
- povoj, zavoj za povijanje rana
PAŠIĐIR
- putnik, prolaznik
PAŠJUNI
- Uskrsna predstava, muka Isusova
PAŠNJAK
- vrsta propusnog uzla, čvora
PAŠTA
- kolač, slastica
- tjestenina
PAŠTA FAŽOL
- vrsta jela, tjestenina sa grahom
PAŠTA ŠUTA
- vrsta jela, tjestenina sa mesom
PAŠTELA
- mekana smjesa
PAŠTICADA
- vrsta jela, govedina nadjevena slaninom,
kuhana sa vinom i začinima, služi se sa
njokima