Page 32 - Rječnik

Basic HTML Version

spli’ska rič
B -18- E.Š.A.
- božično drvce, jelka
BORAMI
- ublaženo - bogami
BORDIŽAT, BURDIŽAT
- jedriti protiv vjetra ( u cik caku),
križati, okolišati, juriti
BORDUNAL
- debela greda, balvan, neobrađeni drveni
trupac
BORDURA
- ukrašeni rub, friz, porub, obrub
BORDURAN
- ukrašen rubom, obrubljen
BORŠA
- torba, tašna
BORŠIN
- ženska torbica
BORŠETA, BORŠINET
- torbica
BORŠALINO
- vrsta muškog šešira
BORTUN
- ljubavnik
BOŠ‘ĆU
- bosti ću
BOŠKET
- grmlje, šumica
- grm pripremljen kao zamka za lov ptica
pjevica
BOT
- mah, udarac, otkucaj
-
vrijeme prema otkucajima sata:
dva bota
-2 sata
BOTA, U BOTU
- odjednom, u trenu
BOTA
- prilikom udaranja čekića držanje kontre
težim predmetom kako bi se ublažio udarac
- udarac vala
BOTAM
- svo suđe za vino
BOTILJA
- staklenka,
boca
BOTILJUN -
velika
boca
staklenka
BOTIT
- oticati, bubriti, narasti, raširiti se
BOTU
- jednom, jedanput
BOTUN
- dugme, puce
BOTUNADA
- prigovor, primjedba
BOTUNAVAT
- podbadati, stavljati primjedbe
BOTUNCIN
- malo dugme