Page 33 - Rječnik

Basic HTML Version

spli’ska rič
B -19- E.Š.A.
BOVA
- plutača za privez brodova
- pogrdno za debelu ženu
BOVAN, BOVANICA
- nepravilni komad kamena,
kamenica veličine šake
BRACERA
- drveni jedrenjak za prevoz tereta, nastao na
Braču, kružnog pramca i krme, ima
jedan
jarbol
sa oglavnim jedrom i kosnik sa
prečkom, trup dužine 15-17 metara, nosivost
50-70 tona, ima dva
oka
za ukras-drveni kotur
bliže statvi sa prema gore svinutim zaobljenim
rogom
BRACJOL
- konzola, koljeno, potpora
BRAĆOLET
- narukvica
BRADA
- morska trava kojom obraste brod uzduž
vodene linije
BRAGA
- stezaljka, obujmica, omča
BRAGOC
- tip broda prolagođen potezanju mreža koje
stružu po dnu, koća, ima dva jedra na
četverokut, široku krmu potpuno zatvorenu na
polukrug
BRAK
- podmorski greben gdje se zadržava riba, dno
obraslo florom, uzdignuto tlo, mrijesilište riba
BRANCIN
- vrsta cijenjene morske bijele ribe iz roda
vučica - serranidae (Dicentrarchus labrax L.),
vrlo grabežljiv i gibak, lukava i oprezna riba,
boje svjetlo olovne dolje bjelkaste, ima tamnu
pjegu na škržnom poklopcu, duž. do 1m, tež.
do 14 kg, srednja lovna do 50 dkg, meso
odličnog ukusa, smudut, evrek, vuk, dut, agač,
luben,
lubin,
“kralj mora”
BRANČE
- škrge