Page 325 - Rječnik

Basic HTML Version

spli’ska rič
T -6- E.Š.A.
TERACA
- terasa, vanjski otvoreni nenatkriveni prostor
kuće
TERAFERMA
- čvrsta zemlja, kopno, obala, kontinent
TERAL
- uska a visoka posuda za tekučinu od pečene
gline, bokal, vrč, ćup, kup
TERALJA
- grnčarija, posude i tanjuri izrađeni od
pećene zemlje
TERCANA
- vrsta zarazne bolesti malarija, trećača,
groznica (izbija svaki treći dan),
trcana
TERCAROL, TRCAROL
- konopčić za kraćenje jedra, sa
obje strane jedra su dva vodoravna reda
konopčića, kada zbog jačine vjetra jedro treba
skratiti ono se zavije do konopčiča koji se
privežu, oznaka za smanjenje visine jedra
TEREMOT
- potres, zemljotres,
trus
TERINA
- široka zdjela za hranu od pećene zemlje
(kasnije i porcelanska)
TERINICA
- mala zdjela, zdjelica
TERNITA
- tanki valoviti ili pločasti pokrov izrađen od
cementa i azbest (prema nazivu proizvoda
prije
eternit
- poslije
salonit
)
TERNO
- dobitak na igri tomboli (izvučena 3 broja u
jednom redu)
TESLA
- vrsta alata za tesanje drva, bradva
TEŠTA
- glava
TEŠTA A TEŠTA
- glava i glava, protivnici u igri udvoje
TEŠTA BULINA
- čavlić okrugle glave
TEŠTA KVADRATA
- kvadratasta glava, glavonja,
podrugljiv naziv za čovjeka velike, četvrtaste
glave
TEŠTAMENAT
- testament, posljednja volja, oporuka
TEŠTARDO
- tvrdoglavac