Page 326 - Rječnik

Basic HTML Version

spli’ska rič
T -7- E.Š.A.
TETA
- tetka, majčina ili očeva sestra (ujna, strina);
- riječ kojom se oslovljava starija ženska
osoba
TETOŠIT
- njegovati, paziti
TEZA
- natkriveno mjesto u dvoru, prizemna kućica,
drvenara, gospodarska pomoćna zgrada, često
samo nadstrešnica, zaštitni krov, služi za
spremište ili za smještaj životinja, potleušica
TEŽAK
- poljoprivrednik, zemljoradnik, čovjek koji
živi od obrađivanja zemlje
TICA
- ptica
‘TI
- taj (
oti
)
TIĆ
- manja ptica, ptičica
TIĆAR
- čovjek koji se bavi pticama, ptičar
TIČAK, U TIČAK
- do, uz, leži, tiče se nečega
TIF
- vrsta bolesti, tifus
TIGRA
- tigar, zvijer
TIJA, TILA, TILO
- htio, htjela, htjelo
TIJO
- tiho
TIKET
- ceduljica, naljepnica
TIKVA
- vrsta biljke, buča, bundeva (Cucurbita pepo)
TIKVA
- glava
TIKVICA
- suha tikva upotrebljena kao boca
TILTAT
- karakteristika uređaja (računar, fliper) da
prekine rad kad ga se previše fizički trese
TILI, TILE
- htjeli, htjele
TILO
- tijelo
TIMAN
- tima, onima
TIMBAR
- pečat, žig
TIMBRAN
- pečačen, označen
TIMBRAT (TIMBRAVAT)
- pečatiti
TIME
- tjeme