Page 48 - Rječnik

Basic HTML Version

spli’ska rič
C -4- E.Š.A.
auratus -
zlatar
, zlatoperac, žutac, žutoperka
(do 1kg)
CIPANICA
- cjepanica, komad raspolućena drva
CIPANICA
- vrsta ukusne breskve
CIPAT
- udarati, mlatiti, tući, cijepati, u nogometu
udarati protivničke igrače po nogama (
triban
cipat
drva
)
CIPNIT
- udariti (
ala ča me
cipnija
unogu
)
CIROT
- veliki flaster, ljepljivi zavoj,
cerot
CIVADERA
- koso, “posrnulo” jedro
CIVETONA
- žena koja očijuka sa muškarcima
CMAKAT
- glasno žvakati, mljackati; - glasno ljubiti
COK, COKET
- drveni podmetač, potporanj
COKUL
- podnožje objekta, donji ojačani rub
COKULA
- vojnička čizma
CONE
- kugle
CONJERA
- kuglana
CONKULAST
- neravan, iskrivljen, nepravilnog oblika
COTAT
- šepati, hramati
COTO, COTA
- šepavac, šepava žena
COVAT
- psovati
, sovat
CRIKVA
- crkva
CRIKVINA
- vrsta ljekovite trave ljepljiva lista (pogodna
za unutarnje pranje boca), štirenica, zeljasta
biljka (Parietaria ramiflora) iz porodice
kopriva (Urticacae)
CRIVO
- crijevo
CRJENO
- crveno
CRLJENICA
- plodna zemlja crvene boje
CRNEJ
- vrsta morske ribe iz roda češljoustka - poma
centridae (Chromis chromis L.), boja tamno
smeđe-žućkasta, ponekad crna, duž. do 16 cm,