Page 53 - Rječnik

Basic HTML Version

spli’ska rič
Č -1- E.Š.A.
Č
ČA
- što,
šta
ČAGOD, ČAKOD
- štogod, nešto
ČAJANKA
- zabava sa plesom
ČANČARIJA
- brbljarija, lakrdija
ČAMBRE, ČANPRAGE
- pandže, kandže
ČARAT
- predviđati sudbinu vjerujući u nadnaravne
pojave
ČARČAJIKA,ČRČAJIKA
- drvena naprava koja
okretanjem stvara zvukove, čegrtaljka,
čićajika, čićarka, črćaljka, kvrčajka,
škrguljanka, škrebetaljka, vršanka; brbljabac
ČAPAT
-
šćepati, uhvatiti
ČASAK
- minuta,
minut (triba kuvat pe'
časaka
)
ČASNA
- časna sestra, redovnica
ČA’Š
- što ćeš, što hoćeš
ČAVAL
- čavao,
brokva
ČEJAD
- ljudi
ČEJADE
- čovjek
ČELA
- kukac opnokrilac iz porodice pčela (Apidae),
pčela medarica - Apis hellifica
ČELAR
- pčelar
ČELEBRITAD
- slava
ČELESTE
- lazurno plave boje
ČEMUJA
- dio grozda sa nekoliko zrna,
čevuja
ČENPRES, ČEPRS
- vrsta crnogoričnog stabla, čempres
(Cupressus sempervirens )
ČEP
- podrugljivo za odeblju osobu niskog rasta
ČEPRGUZ
- vrsta mrava crvene glave
ČESA?
- čega?
ČEŠA
-
svrab
ČEŠAJ
- češalj