Page 54 - Rječnik

Basic HTML Version

spli’ska rič
Č -2- E.Š.A.
- izraz za rezultat igre
briškula
kada jedna
ekipa dobije zaredom 4
partije
ČEŠMINA
- vrsta crnogoričnog drva, primorski hrast
(Quercus ilex), crnika, česmina, česvina, služi
za ogrijev, izradu drški raznih alatki, lišće za
prehranu stoke
ČETER- ČETRI, ČETRNAJST, ČETRDESE’-
ČETREJST
- četiri, četrnaest, četrdeset
ČEŽAJ
- peteljka od grozda
ČIČA
- sisa, dojka
ČIČAK
- gležnjak
ČIČAT
- sisati
ČIČONA
- žena velikih dojki
ČIGOV, ČIGOVA
- čiji, čija
ČIJOMEN?
- čijem?
ČIKA
- opušak
ČIKADENT
- čačkalica
ČIKARA
- šalica (za kavu ili čaj)
ČIKAT
- zavidjeti (
e sad lipo
čikaj
kad nisi tija radit
)
ČIKET
- pakovanje minerskog eksploziva
ČIKOLATA
- čokolada,
čikolada
ČIKOPELNICA
- pepeljara
ČIMAVICA
- stjenica
ČIMUL, ČIMULICE
- mladica kupusa verzota
ČINEMATOGRAF
- kino
ČINILJA
- lagano nabrana tanka čipka, uska velurna
vrpca prošivena u pravilnim razmacima tako
da tvori resice, prišivala se kao ukras na
rubove ženske nošnje
ČINIT
- raditi (
činit fintu
- pretvarati se;
činit
mirakul
- preuveličavati;
činit kapot-kapotavat
se
- loše se osijećati-
, činit racu
- pariti se,