Page 55 - Rječnik

Basic HTML Version

spli’ska rič
Č -3- E.Š.A.
množiti se;
činit roge
- biti nevjeran;
čine mu
zubi vodu
- nešto jako želi)
ČIVIRE
- drvena nosila za građevinski materijal
ČOK
- ručni gas kod motora,
saug
ČOKA
- smrdljivi duhan
ČOKAT
- zobati, grickati, uzimati malo po malo
ČOVIK
- čovjek
- muškarac (a ne žena)
ČRIVO
- crijevo
ČRLJIV
- crvljiv
ČRV
- crv
ČUČIN
- vrsta ribe (seranus paracentropaistis), manje
vrijedna sitna riba, puna drače
ČUČULE PIK
- uzvik kod dječje igre
na vatalo
koje je davalo
imunitet da se dotičnog
nesmi uvatit
nakon što
bi uz ovaj uzvik čučnuo
ČUNĆIT
- piti alkohol
ČUNKA
- njuška, lice, gubica, obraz
ČU, ČUJA
- čuo
ČUPICA
- tjeme, potiljak, vrh glave
ČUVITA
- kukuvija, sova (Striges), ptica čvrsta tijela,
široke glave, kukastog kljuna, oštrih panđi, oči
okrenute naprijed, noćni grabljivac nećujna
leta, izvrsna sluha, najpoznatija sova je
sivi
ćuk
(Athene noctua)
ČUVITA
- podrugljivo za ružnu ženu, izbuljenih očiju
ČUVITAR
- nadimak za stanovnika otoka Šolte
ČVOKA
- lagani udarac prstom po glavi, čvrga
ČVORAK
- nateklina od udarca na glavi,
žgorac
ČVRČAK
- cvrčak, zrikavac