Page 91 - Rječnik

Basic HTML Version

spli’ska rič
G -9- E.Š.A.
GRACJA
- milost, slava, moć
GRACIJE
- ljepotice, ljupke i dražesne žene
GRACJOŽAST
- graciozan, dražestan
GRACKI
- gradski
GRADELADA
- pečenje ribe/mesa na
gradelama
GRADELAVAT
-
peči ribu/meso na
gradelama
GRADELE
- žičana rešetka za pečenje na žaru, roštilj
GRADINA
-
kamenoklesarsko dlijeto dužine 190 a
promjera 16mm sa nazubljenom reznom
plohom (6 zubiju)
GRADITEJ
- graditelj
GRAJ
- vrsta biljke mahunarke, slani grah, slanutak
(Cicer arietinum)
GRAJA
- bodljikavo grmlje uz poljski put, gusto
spletena dračava makija koja služi umjesto
ogradnog zida u
poju
ili
vrtlu
(
asti
graju
)
GRAJA
- galama, žamor
GRAJANI, GRAJANIN
- građani, građanin
GRAMULA
- žičana mreža u okviru, služi za sijanje
pijeska i zemlje ili za odvajanje zrna grožđa
od peteljke
GRANCAVO
- usmrđeno, pokvareno, užeženo, ucrvano
GRANCIGULA
- vrsta morskog raka, iz roda maiidae
(Maja squinado), boja smeđerumena, duž. do
25 cm, tež. do 1,5 kg, srednja lovna oko 30
dkg, rakovica, morski pauk, barura, bogdan,
tovar, dezuja, dežuja
GRANDECA
- veličina, umišljenost, taština
GRANZOLI
- mekinje, pomije
GRASKI
- gradski, službeni ured (
gren na
graski
izvadit
potvrdu
)
GRATANJE
- struganje