Page 92 - Rječnik

Basic HTML Version

spli’ska rič
G -10- E.Š.A.
GRATAT
- strugati, češati
GRATAKAŽA
- strugalica, strugača, češalica
GRATIV
- konop prišiven uz rub jedra, uže kojim je
opšiveno jedro da se ne razdere
GRAVAN, GRAVRAN
- gavran
GRBAČA
- sgrbljena leđa od teškog posla (
živila
grbača
radničke klase!
)
GRE
- ide, hoda
GREB
- grob
GREBJA
- gredica, lijeha u vrtu, polju
GREDUĆ
- idući, hodajući
GREGO
- sjeveroistočni vjetar (smjer NE), stariji naziv
za buru
GREGO-LEVANAT
- vjetar iz smjera ENE
GRELIŠ, GRELITE?
- ideš li, idete li?
GREMO, GRETE, GREDU
- idemo, idete, idu
GREN, GREŠ, GRE,
- idem, ideš, ide
GREZ
- grub, primitivan, prost
GREZO
- nedotjerano, nedorađeno, priprosto
GREZUN
- primitivac, prostak
GRDELIN
- vrsta ptice pjevice, češljugar, štiglic,
(Carduelis carduelis), skitalica, 12 cm/16 gr.,
ima crvenu “masku” na licu, crno bijelu
glavu, crne i žute pruge na krilima
GRDOBINA
- vrsta morske ribe iz roda grdobinka-
Lophidae (Lophius budegassa), spljoštenog
tijela a velike polukružne plosnate glave (3/4
tijela) sa neobično velikim širokim ustima,
oštri zubi u dva reda, prva leđna peraja
dugačka bodlja na kojoj je privjesak kojim kao
zastavicom mami ribe ili račiće, proždrljiva
riba, rastvorenih ralja prekrivena muljem ili