Page 169 - Rječnik

Basic HTML Version

spli’ska rič
M -6- E.Š.A.
MANJAROLA
- posudica za hranu za ptice
MANJATIVA
- jelo, hrana,
manjada
MANJERA
- način ponašanja, stil, maniri
MANJINJORGO
- morsko strašilo, vukodlak, mitski
tovar
iz svijeta vještica, naziv za redikula (poznat i
po zvižduku koji odražava ritam poziva)
MANJUN
- žderonja, izjelica
MAONA
- plovilo za prevoz tereta, teglenica, teretni
brod bez vlastitog pogona
MARA
- krak sidra
MARAČ
- ožujak, mart, treći mjesec
MARAFUN
- vrpca za vezivanje muške težačke košulje
MARANGUN
- stolar, drvodjelac
MARANGUNAT
- raditi stolarske poslove
MARANGUNIJA
- drvodjelska radionica
MARAŠKA
- vrsta voćke -višnja (Prunus cerasus L. -var.
Marasca Rechb.)
MARAŠKINO
- tradicionalni dalmatinski liker dobiven
destilacijom ploda višnje maraske,
maraschino,
rožoljo
MARAVAN
- uzljućeno kiselo vino koje nije za prodaju, pa
su ga težaci sami pili
MARAVELE
- hemeroidi
MARCIPAN
- vrsta mekog kolača od čokolade i bajama
MARČA
- marš
MARČA FUNEBRA
- posmrtni marš, povorka u sprovodu
MARČANI
- koji pripada 3. mjesecu ožujku, martu
(
marčana
bura,
marčano
sunce,
marčani
petki
)
MARĆAPJED
- nogostup, trotoar, pločnik
MARĆAPIJA
- krađa, lupeština, prevara, nepošteni posao