Page 211 - Rječnik

Basic HTML Version

spli’ska rič
P -1- E.Š.A.
P
PA’
- pao
PACJENCA, PACENCA
- strpljivost, strpljenje
PAČAT
- uplitati se u nešto, nametati se
PAČE
- dapače, pak
PAČETVORINA
- kvadrat i pravokutnik
PAČIFIKO
- mirno, staloženo, strpljivo
PAČIFIK
- miran, staložen čovjek
PAĆEDU, PAĆEMO
- pa će, pa će mo (
gremo, paćemo
vidit ča jema
)
PADAT
- slabiti, gubiti snagu
PADE, PADEN
- padne, padnem
PADELA
- široko dlijeto za
kalafatavanje
drvenih brodova
PADELA
- tava, tiganj
PAGAR
- vrsta ribe iz obitelji ljuskavka (Pagrus
pagrus L.), boja čisto rumena, prema dolje
preliv na srebreno, duž. do 75 cm, tež. do 8 kg,
srednja lovna tež. 0,5 kg, meso vrlo ukusno,
krunaš
PAGAREŠTO
- plaća ostatak; - uzvik u dječjoj igri pri
skakanju u more kada jedan za drugim skaču,
prvi skakač pri skoku tim uzvikom i imenom
određuje slijedećeg koji treba skočiti
PAJACADA
- smiješno ponašanje (kao u komediji),
smijurija
PAJCAT
- bojiti drvo lazurnim bojama prije lakiranja
PAJER
- okrugli koš, sprta za ribu od šiblja vrbe,
kašeta
za držanje ulovljene ribe
PAJET
- bokobran, branik, odbijač od rogoza ili od
konopa na brodu
PAJOLA
- pomična drvena podnica broda, daske za
pokrivanje dna broda