Page 212 - Rječnik

Basic HTML Version

spli’ska rič
P -2- E.Š.A.
PAJUN
- mornarska brodska postelja od slame,
slamarica, slamnica
PAK
- svežanj, omot, paket
PAKA
- partija, igra
PAKAL
- pakao
PAKETINA
- komplet za bebu, podloga sa naslonom za
glavicu i pokrivačem
PAKLINA
- borova smola kao zaštitni premaz za brod,
pegula
PAKPAPIR
- široki papir za pakovanje
PAKUJ SE!
- pakiraj se u značenju - pokupi svoje stvari i
otiđi!(
ajde
pakuj
se
i da te nisan višje vidija!
)
PAL
- drveni stup poboden u zemlju, kolac
PALA
- kameni stup međaš, uski i dugi kamen koji se
duboko”na nož” zabada u zemlju, prema
jednoj teoriji (
Miroslav Pera
) upravo
kamenim
palama
Split zahvaljuje svoj naziv -
Spalatum
- iskolčeno (rasparcelizirano) polje
PALA
- donji prošireni dio vesla
PALAC
- palača, velika zgrada
PALAC
- suho jugo koje pali biljke, puše u proljeće
PALAC
- drvena rašlja za vesla na brodu
PALCI
- množina od
palac
ali i jednaki, izjednačeni
PALAMIDA
- vrsta morske ribe, iz roda seomberomoridea
(Sarda mediterranea),
polanda
,
polandrun
,
pastirica
,
smucaš
,izdužena vretenastog tijela,
velike glave i jake čeljusti, boja tamnomodra
prema dolje srebrenasta, gornja polovina
tijela koso isprugana, duž. do 70 cm, tež. do 9
kg, meso vrlo ukusno, palamidi je sličan-
trup
(rumbac, tumburel) koji je bez osobitog ukusa
PALAMUDIT
- muljati,okolišati,“filozofirati”