Page 270 - Rječnik

Basic HTML Version

spli’ska rič
S -2- E.Š.A.
SALOTIN
- salon, prostor za primanje gostiju
SALPA
- vrsta morske ribe iz roda ljuskavka -sparidae
(Boops salpa L.), ovalnog simetričnog tijela,
male glave i malih ustiju, boja sivo srebrena
sa desetak uzdužnih zlatnih pruga, duž. do 50
cm, tež. do 3 kg, srednja lovna oko 15 dkg,
hrani se izmetom i algama salpuca, meso
srednje cijenjeno - salpuša, sopa, sapulina
SALVAT
- spasiti,
šalvat
SAMAR
- tovarno sedlo
- naziv za “staru”
giru
koja je zbog uzrasta
izgubila na kvaliteti, tvrda i sa previše
drača
SAMAŠTRAT (MESO)
- način pripreme goveđeg mesa, koje
se prije kuhanja nekoliko dana drži u smjesi
soli i češnjaka opterećen pladnjem
SAMLIT
- samljeti
SAMLIJEN, SAMLIVEN
- samljeven
SANAMON
- sa mnom
SANITRA
- salitra
SANSIR
- posrednik, mešetar, vještak, stručnjak,
vjesnik, glasnik (trgovac mornarima koji je
kapetanima osiguravao radnu snagu na brodu,
kušač vina koji je gostioničarima i
veletrgovcima predlagao koje vino kupiti)
SANTINA
- najniži dio u brodu gdje se skuplja voda,
sljevnica
SAOSA
- vrsta aromatične ljekovite trave, menta
SAPUNJAČA
- sapunica
SAPUNJERA
- zdjelica za sapun
SARCE
- srce
SARČIT
- potrošiti