Page 318 - Rječnik

Basic HTML Version

spli’ska rič
Š -28- E.Š.A.
ŠUŠAN
- sušan, suh
ŠUŠANJ
- suho lišće za potpalu
ŠUŠAV
- neugledan, nikakav
ŠUŠICA
- grubo strojena koža za izradu opanaka
ŠUŠILO
- razapeti konopac za sušenje rublja (
oprane
robe
)
ŠUŠIT
- sušiti
ŠUŠKAT
- bučiti, nekom radnjom proizvoditi zvukove
ŠUŠKALICA
- igračka za dječicu koja trešnjom proizvoi
zvukove
ŠUŠNIT
- zašuškati
ŠUŠNUT
- udariti
ŠUŠPET
- sumnja
ŠUŠT
- osobitost, začin (
nima ni
šušta
ni gušta
)
ŠUŠTA
- elastično pero, opruga, feder
ŠUŠTA
- madrac sa oprugama (postavljena ispod
štramca
)
ŠUŠTANCA
- sastojak
ŠUŠTINA
- malena kružna metalna kopča na odjeći
(umjesto dugmeta)
ŠUŠUMAD
- suha trava i granje za potpalu vatre
ŠUŠUR
- vika, galama, poželjna živost
ŠUŠURAT
- stvarati buku, bučiti, galamiti
ŠUTA
- srušeni nevrijedni materijal
ŠUVAR
- pluto, pluteni kolutić na ribarskoj mreži
- prag kojim su ograđeni otvori na sredini
broda (
bukaporte
) i na provi ili krmi (
purtele
)
ŠVERA
- kazaljka sata
ŠVERC
- preprodaja
ŠVERCER
- preprodavač
ŠVILAC
- nit raspredena konopca, uvojak, tanka užad
duga 25 cm za razne potrebe na brodu